Chính sách trả góp

1. Quý khách hàng có sdng thtín dng (Credit Card) sẽ được trgóp theo biu phí dưới dây:

 

 

 

Stt

 

Kỳ hạn Ngân hàng

 

3

 

tháng

 

6

 

tháng

 

9

 

tháng

 

12

 

tháng

Mức giao dịch tối thiểu

(VNĐ)

1

Eximbank (sign)

2,0%

3,9%

4,9%

6,9%

3.000.000

 

2

Maritimebank

(call)

2,0%

3,9%

4,9%

5,9%

 

3.000.000

3

VIB (call)

2,0%

3,9%

4,9%

5,9%

3.000.000

4

Citibank (sms)

2,0%

3,9%

4,9%

5,9%

3.000.000

 

5

Standard

Chartered (N/A)

2,0%

3,9%

4,9%

5,9%

 

2.000.000

6

OCB (N/A)

2,0%

3,9%

4,9%

5,9%

3.000.000

 

7

Sacombank (N/

A)

 

3,9%

 

5,9%

 

3.000.000

 

8

Techombank (N/

A)

2,0%

3,9%

4,9%

6,9%

 

3.000.000

9

Seabank (N/A)

2,0%

3,9%

4,9%

5,9%

3.000.000

10

SCB (N/A)

2,0%

3,9%

4,9%

5,9%

3.000.000

 

11

Shinhanbank (N/

A)

 

3,9%

4,9%

5,9%

 

3.000.000

 

12

NamA-bank (N/

A)

 

3,9%

 

5,9%

 

3.000.000

13

Kien Long (N/A)

2,0%

3,9%

4,9%

6,9%

3.000.000

14

TPbank (N/A)

2,0%

3,9%

4,9%

5,9%

3.000.000

15

VPbank (N/A)

2,0%

3,9%

4,9%

8,9%

3.000.000

16

HSBC (N/A)

2,0%

3,9%

4,9%

5,9%

3.000.000

17

FE Credit (N/A)

2,0%

3,9%

4,9%

5,9%

2.000.000

18

SHB (N/A)

2,0%

3,9%

4,9%

5,9%

3.000.000

19

BIDV (N/A)

2,0%

3,9%

4,9%

5,9%

3.000.000

20

VCB (N/A)

2,0%

3,9%

4,9%

6,9%

3.000.000

21

MB (N/A)

2,0%

3,9%

4,9%

5,9%

3.000.000

22

ACB (N/A)

2,0%

3,9%

4,9%

5,9%

3.000.000

 

popup

Số lượng:

Tổng tiền: